Bra att veta

Här hittar du matnyttig information som är bra att veta inför ditt deltagande i någon av våra studiecirklar. Har du frågor du inte hittar svaret på är du självklart välkommen att kontakta oss via e-post på info.sodertalje-nykvarn@abf.se eller per telefon, 08-554 424 30.

Anmälan

Anmälan till en cirkel gör du via vår hemsida www.abf.se eller per telefon, 08-554 424 30.

Kallelse och faktura

Kallelse/faktura skickas hem cirka två veckor innan cirkelstart. Där får du information om vad du eventuellt kan behöva ta med dig till första tillfället. I vissa fall kan kallelsen komma nära startdatum eftersom det krävs att tillräckligt många har anmält sig för att cirkeln ska kunna starta.

Studiematerial

Studiematerial ingår inte i deltagaravgiften om inte detta står särskilt angivet.

Avgiften

Inbetalningskort får du tillsammans med kallelse/faktura. Om du har några frågor om avgiften, ring oss på telefon- nummer 08-554 424 30.

Anmälningsvillkor

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en cirkel/kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Ångerrätt/Avanmälan

Vid anmälan har du rätt att ångra din anmälan genom att till ABF Södertälje-Nykvarn ringa om detta inom 14 dagar från den dag som detta avtal ingås. Du har rätt att återfå hela din avgift som du betalt. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10% av avgiften. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften halva deltagaravgiften.

Varaktiga studiehinder

Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktiga studiehinder, som sjukdom, ska det vara styrkt med läkarintyg. Du betalar för den del av terminen som har gått samt en administrationsavgift.

Olycksfallsförsäkring

Deltagare i ABF:s cirklar är olycksfallsförsäkrade i Folksam under pågående cirkel samt vid färd till och från cirkeln.

GDPR

ABF behandlar personuppgifter för att administrera folkbildningsverksamhet och kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för ABF att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till ABF. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamhet. Läs mer om ABF och GDPR på www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr.