Våld i nära relationer – Föreläsning

Våra föreläsare ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer

Vad beror våldet på?

Konsekvenser av våldet.

Vad är våld? Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, latent, materiellt. Eftervåld, dödligt våld, våld mot husdjur, samkönat våld.

Grundläggande mekanismer bakom våld utifrån mäns våld mot kvinnor.

–  Normaliseringsprocessen, traumatisk bindning, när går man-varför går man inte efter första slaget?

Barn som upplever våld.

Vilken hjälp kan jag få som våldsutsatt/anhörig/barn
– Skyddat boende – vad innebär det?

Bra att veta
Föreläsningen är en del av ABF Södertälje-Nykvarns uppmärksammande av internationella kvinnodagen, 8 Mars

Cirkelledare

Nina, Camilla och Christoffer

Om ledaren

Vi som kommer från NiCa Teamet är Nina, Camilla och Christoffer. Christoffer arbetar hos oss med barnen och även som kurator på BRIS. NiCa Teamet AB inriktar sig på att erbjuda professionell hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn för att stötta dem till en framtid utan våld.

Information

Start: 8 mars 2024
Tid: 18.00 - 19.00
Plats: ABF Södertälje Nykvarn, Nedre Torekällgatan 7, 15173 Södertälje
Avgift: kr
Antal träffar: ggr

Övrigt