Sorgbearbetning

Vill du arbeta med dig själv och utvecklas är detta något för dig! Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster.

Fakta om sorg
Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller mycket till hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta att påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi.

Exempel på förluster
Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg, t ex:

  • En väns eller anhörigs död
  • Skilsmässor
  • Ovänskap och konflikter
  • Ekonomiska förändringar
  • Sjukdomstillstånd

Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sen kan den fortfarande begränsa ditt liv.

’Programmet för Sorgbearbetning’ – vad är det?
Det är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sen genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Förhoppningen är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Välkommen!

Cirkelledare

Carita Jonsson

Om ledaren

Carita Jonsson, certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning Carita är i grunden beteendevetare, har ett stort intresse för personlig utveckling och har därför fördjupat och utbildat sig till handledare i Programmet för Sorgbearbetning och är även diplomerad samtalsterapeut, coach och mindfulnessinstruktör. Programmet för Sorgbearbetning har personligen gett Carita väldigt mycket relaterat till egna förluster, vilket gör att hon ser fram emot att bidra till att förmedla kunskapen och metodiken till andra för att de också ska få nya insikter och upplevelser!

Information

Start: 10 oktober 2022
Tid: 18.00-20-00
Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7
Avgift: 1703 kr
Antal träffar: 8 ggr

Övrigt

Litteratur: ’Sorgbearbetning’, boken behöver du ha under kursen och du köper den på plats första kurstillfället av kursledaren. Kostnad 200 kr/bok, vilket inte ingår i kursavgiften utan betalas till kursledaren. Materialet och metodiken som används är utvecklat av pionjärerna Russell Friedmann och John W James, grundare av The Grief Recovery Institute. Det är politiskt och religiöst obundet och är heller ingen terapi. Det enda syftet är att hjälpa så många som möjligt med sorgbearbetning.