Man kan inte laga en autist – föreläsning med Torbjörn Engström

Psykiatriskötare Torbjörn har skrivit boken Autism i praktiken och berättar hur du kan öka förståelsen för autism.

Torbjörn jobbar till vardags inom barn- och ungdomspsykiatrin och han ser att det finns behov av kunskap om autism.

Föreläsningen tar upp hur du ökar förståelsen för diagnosen och ger råd om hur du bäst bemöter personer med autism.

Cirkelledare

Torbjörn Engström

Om ledaren

Information

Start: 16 februari 2023
Tid: 18.00
Plats: ABF-Huset, Nedre Torekällgatan 7
Avgift: 0 kr
Antal träffar: 1 ggr

Övrigt